Descarga Libros Online

Descarga ebooks para leer gratis en formato PDF y EPUB

Busca tu Ebook:

Número total de libros encontrados: 27 para tu búsqueda. Disfruta de tu ebook!!!
El castellano de Cataluña

El castellano de Cataluña

Autor: Carsten Sinner

Número de Páginas: 743

This empirical study investigates the existence of a hypothetical regional standard for Spanish in Catalonia based on a corpus made up of transcripts of some 70 hours of recorded interview material. The determining factors in the development of linguistic norms are analyzed in terms of the frequency of usage and the formal and informal acceptability of some 80 linguistic phenomena. The qualitative and quantitative analyses are supplemented by a study of the metalinguistic information and the linguistic attitudes identifiable in the interviews.

Diccionari català-alemany

Diccionari català-alemany

Autor: Lluís C. Batlle

Número de Páginas: 1072

Actualització completa del text, incloent-hi l'adequació a les últimes normatives ortogràfiques alemanya i catalana amb 600 entrades noves i la incorporació de quadres de conceptes de cultura catalana explicats en alemany. Conté: · 56.000 entrades · 88.000 accepcions · 27.000 locucions, frases fetes, refranys i exemples d'ús · 1.000 noms de lloc i de persona, històrics i mitològics · 70 articles de cultura catalana en alemany

Sons i fonemes de la llengua catalana

Sons i fonemes de la llengua catalana

Autor: Antoni M. Badia i Margarit

Número de Páginas: 390
Anàlisi i producció de textos catalans

Anàlisi i producció de textos catalans

Autor: Joan Mallart Navarra

Número de Páginas: 360

Aquest text docent es divideix en blocs de continguts prou diferenciats. En el primer bloc es tracten els conceptes bàsics del plurilingüisme, els models teòrics d’educació bilingüe i fins i tot alguns aspectes pràctics de la seva implementació. Per acabar el bloc, un tercer tema tracta dels objectius que es persegueixen a les classes de llenguatge. Objectius concretats en l’obtenció de la competència comunicativa. Aquest és, doncs, el nucli del tema: les competències bàsiques de les àrees lingüístiques, especialment la competència comunicativa i les seves subcompetències. Dins d’aquest mateix tema s’han de revisar els currículums vigents al nostre país per saber què cal ensenyar en cada cicle i a cada llengua. El segon bloc de continguts se centra en els processos didàctics per a la intervenció pedagògica a l’ensenyament d’una llengua, especialment en el cas d’una llengua adquirida en segon o tercer lloc. L’estudi d’aquests processos tindrà en compte les estratègies, recursos didàctics, activitats i tasques d’aprenentatge segons els enfocaments més actuals. Un tema que no és banal tracta de l’anàlisi dels errors verbals i...

Diccionari català-portuguès

Diccionari català-portuguès

Autor: Manuel de Seabra , Vimala Devi

Número de Páginas: 1006
Antoni M. Alcover i la llengua catalana

Antoni M. Alcover i la llengua catalana

Autor: Josep Massot i Muntaner

Número de Páginas: 237
Diccionari italià-català

Diccionari italià-català

Autor: Rossend Arquès , Rossend Arqués i Corominas

Número de Páginas: 1144

La publicació d'aquest volum ve a completar l'obra iniciada l'any 1992 amb el Diccionari català-italià del mateix autor, que féu possible, per primera vegada, una relació directa (és a dir sense cap llengua intermediària) entre les llengües italiana i catalana en un diccionari de format gran. Ara aquest Diccionari italià-català permetrà als estudiants i estudiosos de la llengua italiana, als traductors, i a qualsevol persona que tingui davant un text en italià, arribar al català sense la necessitat de cap altre diccionari. · 40.000 entrades · 75.000 accepcions · 14.000 locucions, frases fetes i refranys · 8.000 exemples d'ús · 1.100 noms de lloc i de persona, històrics i mitològics · Pronúncia figurada de les veus italianes · Compendi de gramàtica italiana en català

Diccionari menorquí, espanyol, francès i llatí

Diccionari menorquí, espanyol, francès i llatí

Autor: Antoni Febrer i Cardona

Número de Páginas: 431
Diccionari de la llengua catalana ab la correspondencia castellana

Diccionari de la llengua catalana ab la correspondencia castellana

Autor: Pedro Labernia y Esteller

La Leyenda de Yusuf

La Leyenda de Yusuf

Autor: Ursula Klenk

Número de Páginas: 154

The book series Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, founded by Gustav Gröber in 1905, is among the most renowned publications in Romance Studies. It covers the entire field of Romance linguistics, including the national languages as well as the lesser studied Romance languages. The editors welcome submissions of high-quality monographs and collected volumes on all areas of linguistic research, on medieval literature and on textual criticism. The publication languages of the series are French, Spanish, Portuguese, Italian and Romanian as well as German and English. Each collected volume should be as uniform as possible in its contents and in the choice of languages.

Historia del renacimiento literario, contemporáneo en Cataluña, Baleares y Valencia

Historia del renacimiento literario, contemporáneo en Cataluña, Baleares y Valencia

Autor: Francisco María Tubino

Número de Páginas: 796
Traducción y práctica literaria en la Edad Media Románica / Traducció i pràctica literària a l'Edat Mitjana Románica

Traducción y práctica literaria en la Edad Media Románica / Traducció i pràctica literària a l'Edat Mitjana Románica

Autor: Rosanna Cantavella , Marta Haro , Elena Real

Número de Páginas: 335

El número 8 de Quaderns de Filologia, de la sèrie “Estudis literaris”, editat per les professores de la Facultat de Filologia de la Universitat de València, Rosanna Cantavella (Filologia Catalana), Marta Haro (Filologia Espanyola) i Elena Real (Filologia Francesa), té com a objectes d’estudi la traducció i la literatura medievals dins el marc de les llengües romàniques. A partir de diferents treballs d’especialistes en la matèria objecte d’estudi, el volum recull aportacions relacionades directament amb la llengua llatina, la llengua catalana, la llengua espanyola i la llengua francesa.

Joan Alcover, Miquel Costa i Llobera i els llenguates estètics del seu temps

Joan Alcover, Miquel Costa i Llobera i els llenguates estètics del seu temps

Autor: Margalida Pons , Maria Isabel Ripoll

Número de Páginas: 465

Aquest volum recull les aportacions al Congrés Internacional Joan Alcover, Miquel Costa i Llobera i els llenguatges estètics del seu temps que tingué lloc a Mallorca el desembre de 2004. El congrés, celebrat l’any del 150è aniversari del naixement d’Alcover i de Costa, tenia l’objectiu d’estudiar l’obra de Costa i Alcover i de situar-los en el marc dels moviments estètics que dominaven Europa entre els segles XIX i XX.

Actes de les IV trobades d'història de la ciència i de la tècnica (Alcoi, 13-15 desembre 1996)

Actes de les IV trobades d'història de la ciència i de la tècnica (Alcoi, 13-15 desembre 1996)

Número de Páginas: 694
Diccionario manual castellano-catalan

Diccionario manual castellano-catalan

Autor: Magí Ferrer i Pons

Número de Páginas: 619
Diccionario de nombres de personas

Diccionario de nombres de personas

Autor: Josep M. Albaigès , Josep M. Albaigès i Olivart

Número de Páginas: 327
加泰兰语 - 汉语, 汉语 - 加泰兰语简明辞典

加泰兰语 - 汉语, 汉语 - 加泰兰语简明辞典

Autor: Minkang Zhou

Número de Páginas: 1578

Aquest Diccionari ha aparegut en un moment en què la Xina assoleix un paper cada vegada més decisiu a nivell mundial i ha augmentat les seves relacions amb els altres pobles. Els Països Catalans no en resten al marge, i això es reflecteix en un interès creixent envers la llengua i la civilització xineses i en un increment de l'intercanvi comercial amb la Xina. És per això que aquest Diccionari pretén, a més a més de constituir una pràctica eina de consulta adreçada als nostres estudiants de xinès i als milers de xinesos que viuen entre nosaltres, esdevenir també profitós per a tots aquells que necessiten la llengua per a la vida comercial o per a la recerca acadèmica. · 20.000 entrades catalanes amb 38.000 accepcions i 6.000 locucions · 6.000 caràcters xinesos amb 20.000 articles · 1.500 noms de lloc i de persona, històrics i mitològics

Diccionari rus-català, català-rus

Diccionari rus-català, català-rus

Autor: Dorota Szmidt , Monika Zgustová , Svetlana Bank

Número de Páginas: 1076

En els darrers anys, els intercanvis entre Rússia i els Països Catalans s'han intensificat en el terreny de l'art, de la música, de l'esport, de la ciència, dels negocis i del turisme. L'objectiu del Diccionari és oferir a l'usuari català una eina en la tasca de traduir del rus al català i ajudar també els catalanòfils russoparlants. Amb aquesta finalitat, l'obra ofereix una rica selecció d'expressions, girs i construccions russes amb els equivalents catalans corresponents, i viceversa, no tan sols de l'àmbit de la llengua estàndard sinó també del registre col·loquial i de la terminologia especialitzada, amb una atenció especial a les expressions actuals i als neologismes que el lector pot trobar tant a la premsa contemporània com a les publicacions científiques. · 48.000 entrades · 94.000 accepcions · 15.000 locucions, frases fetes i refranys · 6.000 exemples d'ús · 2.000 noms de lloc i de persona, històrics i mitològics

Últimos Libros consultados

Libros reeditados