Descarga Libros Online

Descarga ebooks para leer gratis en formato PDF y EPUB

Busca tu Ebook:

Número total de libros encontrados: 39 para tu búsqueda. Disfruta de tu ebook!!!
Fundamentos de bioquímica

Fundamentos de bioquímica

Autor: Carme Bañó Aracil , Mercè Pamblanco Rodríguez , Juli Peretó Magraner , Ramon Sendra Pérez

Número de Páginas: 375

La bioquímica és una forma d'estudi de la biologia, aquella que tracta de desvelar els secrets moleculars de la vida. Els conceptes bioquímics bàsics són fonamentals per a estudiants tan diversos com els de biologia, medicina, biotecnologia, química, farmàcia, nutrició humana o enginyeria agrònoma. Aquest llibre es planteja com un curs introductori a la bioquímicca i presenta la relació estructura-funció en biomacromolècules, la bioenergètica i el metabolisme intermediari. Els exemples de coordinació i integració metabòlica, de patologia molecular o d'evolució bioquímica ajuden a relacionar les idees i els conceptes exposats. Els autors són professors titulars del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat de València. Juli Peretó (Alzira, 1958) és membre de l'Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de València i de la Secció de Ciències Biològiques de l'Institut d'Estudis Catalans i s'interessa per l'origen de la vida i l'evolució del metabolisme. La investigació de Ramon Sendra (Gandia, 1962) i Mercè Pamblanco (València, 1953) se centra en les modificacions químiques de la cromatina com a...

Fundamentos de electrónica analógica

Fundamentos de electrónica analógica

Autor: Gustavo Camps Valls , José Espí López , Jordi Muñoz Marí

Número de Páginas: 393

Les qüestions fonamentals d'electrònica analògica són tractades extensament en aquest llibre, que pot servir com a manual en els primers cursos d'Enginyeria. S'aborden els temes de senyals, sistemes i components analògics bàsics, semiconductors, díodes i transistors, amplificadors de petit senyal amb BJT i FET, amplificadors diferencials i operacionals, així com fonts d'alimentació i reguladors.

Fundamentos y electrónica de las comunicaciones

Fundamentos y electrónica de las comunicaciones

Autor: Enrique Sanchis

Número de Páginas: 208

Fundamentos y electrónica de las comunicaciones' es un libro destinado a estudiantes de Ingeniería Técnica de Telecomunicación en sus distintas especialidades. No obstante, el texto es muy útil también para estudiantes de otras titulaciones (Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Informática, Ingeniería Industrial, Físicas, etc.), así como para todos aquellos profesionales que deseen adquirir unos conocimientos básicos, a la vez que prácticos, acerca de esta materia. Este libro trata dos grandes áreas de interés dentro de la electrónica de las comunicaciones. Por un lado, se abordan los fundamentos de la comunicación (análisis, modulaciones, propagación y transmisión de la señal), y por otro, aspectos básicos de la electrónica de comunicaciones (circuitos y subsistemas electrónicos discretos e integrados). El texto incluye numerosos ejemplos prácticos, notas de aplicación y ejercicios propuestos y resueltos.

Falacias, dilemas y paradojas, 2a ed.

Falacias, dilemas y paradojas, 2a ed.

Autor: Manuel Sanchis I Marco

Número de Páginas: 300

Un objetivo ha regulado la redacción de este trabajo: facilitar los elementos teóricos necesarios para aprender a leer y analizar la información económica española sobre los que se asienta nuestra organización social. A ello une el propósito de desvelar las falacias que se entretejen en el día a día del devenir económico de España. En todo ello, podemos escuchar el latido vivo de los principios asociados al desarrollo del proyecto Bolonia ya que se presente asociado a una página WWW (http://av.adeit-uv.es/av/libros/), constituyendo otro de los aspectos que marcan esta propuesta al potenciar su funcionalidad docente.

Nutrición básica humana

Nutrición básica humana

Autor: José Miguel Soriano Del Castillo

Número de Páginas: 429

Els coneixements bàsics de la Nutrició aplicada a l'ésser humà permeten assentar les bases de les modificacions dietètiques i d'estil de vida necessàries per aconseguir l'estat de salut òptim. Aquesta ciència va començar a ressorgir en les últimes dècades del segle XX, obrint-nos els ulls a la importància que té la ingesta dietètica en la regulació de les defenses de l'individu, així com en el risc de desenvolupar malalties agudes o cròniques, ja que sis de les deu causes de mort més comunes en el món, incloent-hi la malaltia cardiovascular, el càncer i la diabetis, tenen el seu origen en l'alimentació.

Técnicas de análisis de imagen, (2a ed.)

Técnicas de análisis de imagen, (2a ed.)

Autor: José F. Pertusa Grau

Número de Páginas: 352

La anàlisi de la imatge és una tècnica complexa que exigeix per al seu estudi un plantejament eminentment pràctic i que es beneficia de l'avanç dels mitjans informàtics per a l'obtenció de dades quantitatives en imatges microscòpiques i macroscòpiques. El present manual està dirigit a un públic ampli: des del curiós que processa imatges per a fer-les més belles o il·lustratives, a qui l'autor li mostra les tècniques bàsiques de millora i tractament d'imatges; els qui necessiten proveir-se de dades numèriques a partir d'imatges, i que trobaran diverses tècniques per a la identificació d'objectes a mesurar en una imatge (segmentació) mitjançant la detallada descripció de mètodes manuals i informàtics dels corresponents paràmetres; i fins aquells qui han de fer front a la interpretació del món tridimensional a partir de seccions bidimensionals, per als qui, sense cap dubte, resultarà d'utilitat l'eficaç descripció dels principis i mètodes de l'estereologia.

Conocimiento y lenguaje

Conocimiento y lenguaje

Autor: Beatriz Gallardo Paúls

Número de Páginas: 543

Este manual de lingüística pretende salir al paso de las exigencias que plantean las titulaciones universitarias en el marco de la integración europea. Las nuevas directrices sobre planes de estudios aconsejan la elaboración de textos que faciliten el trabajo autónomo del estudiante, y que sean capaces de ofrecer simultáneamente enfoques teóricos y aplicados de las disciplinas científicas. En este libro los autores aúnan los contenidos tradicionales de la teoría gramatical con las perspectivas de aplicación que requiere, cada vez más, el mercado de trabajo, añadiendo además a cada capítulo ejercicios y sugerencias de lectura. Como se apunta en el prólogo, el volumen pretende ser «más un libro para leer que para estudiar, y, sobre todo, aspira a ser un libro para motivar». Los aspectos tratados dan cuenta de la naturaleza pluridisciplinar del lenguaje, y han sido desarrollados pensando en asignaturas troncales de los actuales planes de estudio de traducción e interpretación, filología y logopedia, pero también como complemento de otro tipo de módulos optativos de esas mismas titulaciones. Los autores de este libro proceden del Colegio de México (Luis...

Análisis de circuitos

Análisis de circuitos

Autor: Gustavo Camps Valls , José Espí López , Jordi Muñoz Marí

Número de Páginas: 289

Els principis bàsics i les eines de treball fonamentals de l'anàlisi de circuits i teoria de xarxes lineals s'exposen en aquest llibre d'una manera senzilla però amb el rigor i la lògica imprescindibles en un manual docent. l'estructura del llibre permet avançar gradualment i tractar temes com els senyals, les lleis de Kirchhoff o les xarxes amb tres i quatre terminals, per arribar a conceptes de corrent alterna, transitòria i anàlisi espectral. Tots els capítols inclouen una mostra de problemes resolts.

Filosofía de la mente

Filosofía de la mente

Autor: Carlos J. Moya

Número de Páginas: 248

Se abordan las cuestiones centrales de la filosofía de la mente: el problema mente-cuerpo, el contenido intencional de determinados estados mentales, como las creencias y los deseos, y las relaciones entre la mente y el comportamiento.

Teoría del conocimiento

Teoría del conocimiento

Autor: Josep Lluís Blasco , Tobies Grimaltos

Número de Páginas: 226

Aproximación sistemática y actualizada a los problemas filosóficos que plantea el conocimiento humano, dividida en cinco grandes apartados: método, definición y posibilidades de conocimiento, justificación, base empírica del conocimiento y relación entre semántica y epistemología. El libro de J. L. Blasco y T. Grimaltos aporta una exposición clara y rigurosa de la epistemología contemporánea.

Ecocardiografía-Doppler

Ecocardiografía-Doppler

Autor: Francisco Javier Chorro Gascó

Número de Páginas: 488

Coordinada pel professor Francisco Javier Chorro Gascó, catedràtic de Medicina de la Universitat de València, aquesta obra és fruit de la participació d'un ampli nombre d'autors que utilitzen la tècnica en centres hospitalaris valencians i que, basant-se en la seua experiència en diferents camps de la cardiologia, incloent la pediàtrica, aporten una visió actual de la utilitat de l'ecocardiografia-Doppler en el diagnòstic de la cardiopaties. En ella s'aborden des dels fonaments teòrics fins als avanços més recents relacionats amb el seguiment dels marcadors acústics. Es presenten així mateix els diversos procediments utilitzats per obtenir la informació, incloent les diferents finestres, maneres i tècniques. L'obra va dirigida a tots aquells que desitgin disposar d'una visió pràctica i actualitzada d'aquesta tècnica diagnòstica.

Un curso de números

Un curso de números

Autor: Gabriel Navarro Ortega

Número de Páginas: 125

Els números exerceixen una fascinació general, no només entre els matemàtics. La teoria de números, que en temps de Fermat va ser considerada com un simple entreteniment, ha passat a ser un dels pilars fonamentals de les matemàtiques, amb aplicacions tan sorprenents com la seguretat en Internet. Un curs de números ofereix una senzilla introducció a la teoria més elemental de números, exposada amb claredat des d'una perspectiva algebraica. Gabriel Navarro és un especialista en teoria de grups finits reconegut internacionalment. Autor d'un bon nombre de treballs d'investigació i dels llibres Characters and Blocks of Finite Groups (Cambridge University Press, 1998) i Un curs d'àlgebra (PUV, 2002), va ser Primer Premi Nacional de Matemàtiques i becari postdoctoral Fulbright en el Mathematical Sciences Research Institute en Berkeley (Califòrnia). Ha estat professor del Departament de Matemàtiques de la University of Wisconsin-Madison, així com de la University of Florida (EUA). Actualment és catedràtic d'Àlgebra de la Universitat de València.

Astronomía fundamental

Astronomía fundamental

Autor: David Galadí Enríquez , Enric Marco Soler , Vicent Josep Martínez García , Joan Antoni Miralles Torres

Número de Páginas: 321

L'astronomia és la ciència més antiga. L'ésser humà s'ha sentit fascinat des de sempre pel firmament estrellat, i ha estudiat els astres amb interès i dedicació, cercant-hi sempre els recursos més adequats. Astronomía funamental, encara que no és un treball de divulgació, constitueix una introducció accessible i molt constructiva als grans temes de l'astrofísica i la cosmologia. Presenta una descripció lúcida del contingut de l'univers conegut, des dels astres del Sistema Solar a les estrelles i les galàxies. La claredat en l'exposició, així com la fluïdesa i l'amenitat del discurs emprat, fan que la lectura d'aquest llibre siga tot un plaer per al lector. Les il.lustracions, tant les que evoquen aportacions significatives de la història de l'astronomia, com les elaborades pels autors o les obtingudes mitjançant telescopis o sondes espacials, s'articulen amb el text de tal manera que es converteixen en un element essencial de l'exposició. Sens dubte, aquest llibre servirà d'estímul per a despertar noves vocacions en una ciència tan antiga i, alhora, tan actual com és l'astronomia. La present edició, traducció i ampliació de la que es va publicar l'any...

Electrocardiografía en la práctica clínica

Electrocardiografía en la práctica clínica

Autor: Francisco Javier Chorro Gascó

Número de Páginas: 338

Desde sus inicios, a comienzos del siglo XX, la electrocardiografía se ha desarrollado y difundido progresivamente hasta devenir un instrumento imprescindible para el diagnóstico de gran variedad de enfermedades. Su conocimiento es básico para el ejercicio de la medicina, no sólo de cardiólogos sino también de internistas, médicos de familia, generalistas, médicos de los servicios de urgencia, intensivistas, anestesistas, especialistas en medicina deportiva y, en general, cualquier profesional que pretenda comprender y aplicar adecuadamente el lenguaje diagnóstico. 'Electrocardiografía en la práctica clínica' se estructura de tal modo que, tras una exposición de las bases teóricas de cada tema estudiado, se aporta un soporte amplio de ejemplos con la intención de situar esta técnica en la realidad cotidiana de la práctica clínica.

Cardiología clínica

Cardiología clínica

Autor: Francisco Javier Chorro Gascó

Número de Páginas: 925

La cardiologia està subjecta a una constant evolució que és determinada per diversos factors d'índole científica i social. Entre ells es troba el creixement exponencial de la informació relacionada amb les malalties cardiovasculars, que inclou els resultats de múltiples assaigs clínics. Aquests estudis aporten proves sobre l'eficàcia dels procediments diagnòstics i terapèutics que ens ajuden a resoldre els problemes clínics plantejats pels pacients. I per a això és necessari disposar de la informació més rellevant, i situar-la adequadament en una visió de conjunt que forma part de la carcassa sobre la qual construïm els nostres raonaments. Cardiologia clínica mostra el panorama actual dels estudis sobre les malalties cardiovasculars i proporciona una visió general de l'especialitat, no és només una eina per a estudiants i especialistes en formació, sinó també per a metges i cardiòlegs que desitgen actualitzar els seus coneixements sobre aquestes malalties. Aquesta obra, coordinada per Francisco Javier Chorro Gascó i Roberto García Civera, professors titulars de Cardiologia, i per Vicente López Merino, catedràtic de Cardiologia, tots ells de la...

Lógica

Lógica

Autor: Laurence Goldstein

Número de Páginas: 196

(Casi) todas las personas están de acuerdo en que pensar lógicamente y razonar bien es bueno. Pero ¿qué es pensar lógicamente? ¿Qué es lo que distingue el buen razonamiento del malo? El presente libro da respuesta a ambas cuestiones. Ofrece una introducción a las técnicas lógicas y un estudio de los temas más interesantes que surgen cuando se reflexiona sobre la propia lógica. Examina porqué la lógica constituye un tema de interés filosófico, explorando conceptos clave, tales como: validez, verdad, necesidad, entrañamiento semántico y significado. La filosofía de la lógica no es más que la investigación de problemas filosóficos. El deseo de los autores ha sido llevar a cabo esos objetivos de manera sencilla y, con suerte, amena.

Psicología y economía

Psicología y economía

Autor: Tomás Bonavía Martín , Ismael Quintanilla Pardo

Número de Páginas: 253

Com a treballadors i consumidors, constantment prenem decisions a casa, en l'empresa, en la botiga, als restaurants o als centres d'oci. Les prenem racionalment?, caldria esperar que ho féssem així?, quines raons poden explicar el nostre comportament? En definitiva, què tenen en comú la psicologia i l'economia? Aquest llibre posa de manifest els vincles que existeixen entre aquestes dues disciplines i s'endinsa, de forma clara i rigorosa, en el complex espai limítrof en què, per definició, se situa la psicologia econòmica.

Filosofía de la mente (2a ed.)

Filosofía de la mente (2a ed.)

Autor: Carlos J. Moya Espí

Número de Páginas: 243

La filosofía de la mente, la reflexión sobre la naturaleza de lo mental y sus relaciones con el mundo físico y el comportamiento, han experimentado un fuerte desarrollo desde mediados del siglo pasado. Esta obra pretende introducir al lector en las cuestiones centrales de la filosofía de la mente, ofreciéndole una guía clara y accesible de este intrincado territorio. El libro está dividido en tres partes. La primera y más extensa aborda el llamado «problema mente/cuerpo» y presenta y discute distintas propuestas para resolverlo. La segunda trata la cuestión del objeto o el contenido intencional de determinados estados mentales, como las creencias o los deseos. La tercera se ocupa de las relaciones entre la mente y el comportamiento, avanzando así hacia la filosofía de la acción. Esta obra será de utilidad tanto para estudiantes universitarios de primeros cursos como para el lector culto interesado en la reflexión filosófica de la mente.

Odontología en pacientes especiales

Odontología en pacientes especiales

Autor: Andrés Plaza Costa , Francisco Javier Silvestre Donat

Número de Páginas: 327

Este libro sobre odontología en pacientes especiales es fruto de la experiencia en la asistencia, la investigación y la docencia en el manejo clínico odontológico de este tipo de pacientes. El avance de las técnicas diagnósticas y terapéuticas de la medicina han logrado una mayor esperanza de vida en personas con alteraciones sistémicas críticas, en discapacitados físicos y psíquicos y en personas con edades muy avanzadas. Estos colectivos de pacientes con características especiales plantean la necesidad, desde el punto de vista odontológico, de una atención específica con el uso de procedimientos clínicos y técnicas peculiares. Existe cada vez mayor número de pacientes con enfermedades sistémicas crónicas, sometidos a tratamientos médicos complejos y comprometidos, o en pacientes discapacitados psíquicos que requieren de una asistencia odontológica eficaz, segura y de calidad. Es por esta necesidad de formación especializada por lo que realizamos este libro, tanto para el odontólogo general como para el estudiante de grado y de postgrado de odontología.

Toxicología clínica

Toxicología clínica

Autor: Ramón Bataller Sifre

Número de Páginas: 270

Cada vez son más acuciantes los problemas derivados de la intoxicación, en sus más variadas formas. El alcohol, el tabaco y las drogas en general constituyen la fuente principal de este problema, que en algunos puntos del mundo alcanza las dimensiones de una epidemia. A este cúmulo de productos clásicos de intoxicación, cabe añadir otros que no por menos conocidos se muestran necesariamente innocuos. La generalización del consumo incontrolado y sin prescripción médica de psicofármacos y de antibióticos, la nefasta utilización de plaguicidas, la ingestión de alimentos aparentemente saludables y la mala administración de productos domésticos e industriales han agravado los perjuicios derivados de estas substancias. Todo ello ha provocado una demanda urgente de respuestas de carácter clínico entre los profesionales que se dedican a atajar las consecuencias de todo tipo de intoxicaciones. 'Toxicología clínica' está especialmente dirigido a los médicos y a los estudiantes de medicina, y, por su incidencia social, resultará de gran interés también para un público amplio. Además, proporcionará, gracias a su carácter interdisciplinario y polivalente, una...

Sistemas electrónicos digitales

Sistemas electrónicos digitales

Autor: Enrique Sanchís

Número de Páginas: 520

Sistemas electrónicos digitales es un libro destinado fundamentalmente a estudiantes de Ingeniería Técnica en Telecomunicación en sus distintas especialidades. No obstante, el texto también puede ser de utilidad para estudiantes de otras titulaciones (Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones, Físicas, Ingeniería Informática, Ingeniería Industrial, etc.), así como para todos aquellos profesionales que deseen adquirir unos conocimientos básicos –a la vez que prácticos- acerca del diseño de sistemas electrónicos digitales. Las áreas de interés que cubre este libro pueden resumirse en tres grupos: los dispositivos lógicos programables (PLD), las unidades funcionales de un sistema programado (CPU, memoria, unidad de entrada y salida), y el diseño de sistemas digitales basado en microcontrolador.

Perspectivas sobre comunicación y sociedad

Perspectivas sobre comunicación y sociedad

Autor: Antonio Méndez Rubio

Número de Páginas: 210

Perspectivas sobre comunicación y sociedad' aborda un terreno tan abierto y complejo como el de las relaciones entre sistema audiovisual y estructura social, entre cultura masiva y poder. Estos vínculos se plantean mediante una lectura reflexiva de algunas de las más importantes corrientes de pensamiento e investigación que han protagonizado este debate en la época contemporánea: la sociología funcionalista de la comunicación, la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, el pensamiento de estilo postmoderno y la tradición reciente de los estudios culturales. Este libro, en fin, despliega, articula y actualiza un conjunto de ideas y argumentos fundamentales para comprender mejor nuestro mundo de hoy.

El control del vocabulario en la recuperación de información (2a ed.)

El control del vocabulario en la recuperación de información (2a ed.)

Autor: Frederick W. Lancaster

Número de Páginas: 294

El control del vocabulario en la recuperación de la información, un clásico de la biblioteconomía y documentación modernas, es una obra fundamental para entender la naturaleza y función de los vocabularios controlados, especialmente del tesauro, en la recuperación de la información. El gran número de citas internacionales que recibe es una muestra palpable de la actualidad de sus contenidos y de su utilidad para los profesionales de la biblioteconomía y documentación.

Física de partículas y de astropartículas

Física de partículas y de astropartículas

Autor: Antonio Ferrer Soria , Eduardo Ros Martínez

Número de Páginas: 506

Física de partículas y de astropartículas aborda los temas habituales en los libros de texto de esta rama de la ciencia (constituyentes elementales de la materia, simetrías, leyes de conservación, el modelo quark, técnicas experimentales) pero también trata de forma actualizada, incluyendo los resultados más recientes de LEP, las interacciones entre partículas como la interacción electrodébil y QCD. Como novedad en este tipo de manuales, se incluye una introducción a la física de astropartículas (neutrinos y rayos cósmicos). Antonio Ferrer Soria es doctor en Ciencias Físicas por las universidades de París-Sud y Valencia. Ha sido investigador científico del CNRS francés e investigador principal de varios experimentos de física de partículas. Dirigió, entre otros, la participación española en DELPHI, en el LEP del CERN. Es catedrático de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universitat de València. Eduardo Ros Martínez es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado en experimentos efectuados en grandes aceleradores del laboratorio DESY (Hamburgo) y del CERN (Suiza). Ha sido profesor asociado de la Universitat...

Lingüística general y aplicada (3a ed.)

Lingüística general y aplicada (3a ed.)

Autor: Ángel López García

Número de Páginas: 416

El presente libro ha sido concebido como un elemento auxiliar para el estudiante que se inicia en el ámbito de la lingüística, tanto general como aplicada. Está organizado en dos partes: lingüística interna y lingüística externa. Como tratado sobre los métodos de lingüística y, al mismo tiempo, compendio de lingüística descriptiva, su objetivo es el de procurar que el alumno descubra las cosas por sí mismo, preparándole para que sepa cómo hacerlo.

Un curso de álgebra

Un curso de álgebra

Autor: Gabriel Navarro , Gabriel Navarro Ortega

Número de Páginas: 138

Un curso de álgebra ofrece una clara y concisa introducción al álgebra. Su objetivo, el gran teorema de Galois sobre resolubilidad de ecuaciones polinómicas por radicales, es uno de los teoremas más fascinantes de las matemáticas de todos los tiempos. La primera parte del libro se centra en la teoría de grupos y concluye con una nueva demostración del teorema fundamental de los grupos abelianos finitos. La segunda parte comienza con la teoría de los anillos, necesaria para desarrollar posteriormente la teoría de Galois. Al final de cada capítulo se proponen una serie de problemas, algunas de cuyas soluciones las podrá encontrar el lector en el apéndice.

Vocabulario de información y documentación automatizada

Vocabulario de información y documentación automatizada

Autor: Luis María Corbalán Sánchez , Carlos Benito Amat

Número de Páginas: 196

Todas las actividades humanas implican una utilización específica del lenguaje y el desarrollo de vocabularios propios. Cuando dichas actividades alcanzan el rango de disciplinas, los términos comunes varían de significado, los sentidos emergentes sugieren nuevos vocablos y la interrelación mutua confiere acepciones y matices exclusivos. La normalización de estos cambios en forma de enseñanzas regladas obliga a un acuerdo, de forma que los conceptos se trasladen y empleen de manera inequívoca. 'Vocabulario de información y documentación automatizada' propone una combinación de diccionario de uso, vocabulario e índice sobre información y documentación, y ofrece la sistematización, puesta al día y definición de más de 800 términos de empleo corriente en biblioteconomía y documentación, especialmente útiles a los estudiantes de estas disciplinas.

Historia contemporánea de América

Historia contemporánea de América

Autor: Joan Del Alcàzar

Número de Páginas: 484
Documentación fotográfica

Documentación fotográfica

Autor: Juan-miguel Sánchez-vigil , Antonia Salvador-benítez

Número de Páginas: 156

La invención de la fotografía revolucionó la sociedad. De la idealización se pasó a la realidad y el impacto social fue extraordinario. La verdad se hizo palpable a través de la imagen y comenzaron a generarse millones de documentos para dejar constancia de los hechos. Desde que el adjetivo digital acompaña al término fotografía, se hace necesaria una redefinición: ¿Soporte? ¿Contenido? ¿Emulsión? ¿Fichero? Digamos que es –siempre lo ha sido– un documento, un mensaje sobre un soporte. Susan Sontag la denominó "artefacto" (hecho con arte), eligiendo un sinónimo sonoro e impecable. Esos cientos de millones de artefactos que se conservan en empresas, archivos, bibliotecas, museos y centros de documentación, y que se difunden cada segundo a través de las redes sociales son susceptibles de ser gestionados para su rentabilidad cultural y económica, y este es el reto de los documentalistas gráficos. Las claves (casi todas) en las páginas de este libro. Pasen y lean.

Conservación preventiva

Conservación preventiva

Autor: Olga Cantos Martínez , Jesús Criado Mainar

Número de Páginas: 138
Sin imagen

La Investigación sobre Patrimonio Cultural

Autor: Cesareo Saiz-jimenez , Miguel Ángel Rogerio-candelera

Número de Páginas: 271
Los nuevos materiales en la construcción

Los nuevos materiales en la construcción

Autor: Antonio Miravete

Número de Páginas: 404

El objeto de este libro es informar y formar en la cultura de los Nuevos Materiales a arquitectos, ingenieros, técnicos, aparejadores, asesores y en general a todos aquellos profesionales relacionados con los Materiales para la Construcción. El carácter de la obra es descriptivo. Se han agrupado en los diferentes capítulos las soluciones más importantes adoptadas en nuevos materiales para determinadas aplicaciones constructivas (exteriores, cubiertas, panelería, estructura, puentes, carreteras, etc.).

Métodos ópticos de análisis

Métodos ópticos de análisis

Autor: E D. Olsen

Número de Páginas: 535

La utilización de la técnica instrumental adecuada para un Análisis químico determinado, requiere el conocer qué es lo que se va a medir y cómo se va a medir, ya que únicamente puede conseguirse la máxima información de un instrumento dado si se conocen suficientemente las teorías físico-químicas en las que se basa la medida y los principios instrumentales que intervienen. Asi, el propósito de este texto es suministrar al lector una introducción a los métodos ópticos de Análisis, que abarque ambos tipos de problemas, a un nivel adecuado para los estudiantes de los cursos superiores de licenciatura, para los recién licenciados y para los profesores que trabajan en este campo.

Introducción al color

Introducción al color

Autor: María Del Mar Cuevas Riaño , Blanca Fernández Quesada , José María González Cuasante

Número de Páginas: 240

Este libro va dirigido fundamentalmente a los alumnos de arte de un nivel medio-alto. Alumnos de distintas escuelas que no se conforman con una simple descripción de los fenómenos, y que demandan unas explicaciones convincentes de los mismos. Con esta intención como premisa, se elaborado un manual sobre el color, descriptivo en los capítulos esenciales, reflexivo y conectado estrechamente con las disciplinas afines de las que se alimenta y a las que también remite.

Tu mundo en una servilleta

Tu mundo en una servilleta

Autor: Dan Roam

Número de Páginas: 291

Además de los futuros juristas, estudiantes de otras carreras tienen en algún momento ¿Qué pasaría si existiera un modo de hacer más eficiente, divertida y efectiva la solución de problemas e inquietudes? Lo hay. Se llama pensamiento visual y es el tema de este libro: resolver problemas mediante dibujos. Según Roam, no existe mejor forma de constatar que realmente sabemos algo que si somos capaces de dibujarlo. Y no hay forma más sencilla de encontrar soluciones que cogiendo un bolígrafo y una servilleta para representar visualmente ese mismo problema. El pensamiento visual significa aprovechar la capacidad innata para descubrir ideas que de otro modo serían invisibles, desarrollarlas rápida e intuitivamente y luego compartirlas con otras personas de una manera que ellos puedan "captar" de manera simple.

Sin imagen

La ciencia y el arte

Autor: Instituto Del Patrimonio Histórico Español

Número de Páginas: 269
El Manual de Odontología

El Manual de Odontología

Autor: José Javier Echeverría García , Josep Pumarola Suñé

Número de Páginas: 1670

Últimos Libros consultados

Libros reeditados